Agnieszka Maliszewska na spotkaniu z Fransem Timmermansem o przyszłości WPR

4 grudnia, 2020 mateusz Comments Off

3 grudnia 2020 miało miejsce spotkanie online Copa i Cogeca z Fransem Timmermansem, w którym uczestniczyła Agnieszka Maliszewska, pierwsza wiceprzewodnicząca Cogeca. Europejscy rolnicy i spółdzielnie rolnicze zwróciły się do wiceprzewodniczącego Timmermansa o wyjaśnienie stanowiska Komisji Europejskiej w sprawie negocjacji dotyczących WPR.

To nadzwyczajne spotkanie z przedstawicielami europejskich rolników i spółdzielni rolniczych miało za zadanie wymianę poglądów na temat trwającego procesu negocjacji w sprawie WPR i Europejskiego Zielonego Ładu. W następstwie jego ostatnich deklaracji w sprawie WPR, przedstawiciele Komitetów Copa i Cogeca chcieli zrozumieć  poglądy F. Timmermansa i podejście Komisji do negocjacji.

Po kilku tygodniach oświadczeń w mediach od rozpoczęcia rozmów trójstronnych, nadszedł czas na wyjaśnienia i dyskusje. W obliczu zjednoczonego sektora rolnego i spółdzielczego poszukującego odpowiedzi, wiceprzewodniczący wykonawczy Komisji Europejskiej ponownie potwierdził swoją obietnicę z lutego dotyczącą oceny wpływu na każdy oddzielny wniosek, który Komisja złoży w sprawie Zielonego Ładu.

Wiceprzewodniczący wykonawczy zapewnił również uczestników, że wycofanie wniosku w sprawie WPR nie jest brane pod uwagę, ponieważ uważa, że w ramach obecnych mandatów współprawodawców w negocjacjach trójstronnych jest miejsce na negocjacje. Wreszcie, komisarz Timmermans zaproponował wizję rolnictwa, w której uważa inwestycje w nowe technologie i rolnictwo oparte na technologiach węglowych, za kluczowe opcje pozwalające stawić czoła wyzwaniu, jakim jest osiągnięcie bardziej zrównoważonej produkcji.

W obecnym okresie wielkiej niestabilności i w obliczu zbliżającej się perspektywy „Brexit” i ciągłych trudności związanych z kryzysem COVID-19, sektor rolnictwa podkreślił potrzebę jasności i stabilności, aby móc planować z wyprzedzeniem i nadal inwestować w ulepszone metody produkcji. W związku z tym konieczna jest kompleksowa ocena skutków europejskiego porozumienia ekologicznego, aby wyjaśnić konsekwencje dla naszej produkcji żywności, konkurencyjności i dochodów z działalności rolniczej.

Podzielając obawy rolników, Christiane Lambert, przewodnicząca Copa, podkreśliła: „Podczas naszej konstruktywnej wymiany przypomniałam Panu Timmermansowi o roli rolników jako prawdziwych zwolenników dbania o środowisko. Mamy wiele inicjatyw, w których klimat i różnorodność biologiczna znajdują się w centrum naszych działań. Już teraz poruszamy się po całej Europie. Zielony Ład powinien pomóc nam zwiększyć nasze wysiłki wśród wszystkich rolników, nie pozostawiając nikogo w tyle. Oczekujemy, że UE przeprowadzi kompleksową ocenę skutków i że instytucje będą kontynuować negocjacje w sprawie reformy WPR po 2020 roku. Wszyscy potrzebujemy jasnych ram i wizji dla rolnictwa UE. Międzynarodowa konkurencja szaleje i nikt nie będzie na nas czekał”.

Ze swojej strony przewodniczący Cogeca Ramon Armengol dodał dalej: „Jesteśmy gotowi podjąć wyzwanie, jakim są wysokie ambicje dotyczące zrównoważonego rozwoju. Oczekujemy jednak, że UE będzie wspierać nasze działania, pomagając rolnikom i ich spółdzielniom za pomocą konkretnych narzędzi w zakresie innowacji, technologii i infrastruktury, aby zapewnić niezbędne inwestycje. Cieszę się, że Komisja uznaje rolę spółdzielni rolniczych w inwestowaniu w nowe, innowacyjne i bardziej zrównoważone systemy rolno-spożywcze”.

Agnieszka Maliszewska, jako jedna z czterech osób zabierających głos w dyskusji, zwróciła uwagę na aspekty społeczne i finansowe celów, przed jakimi postawieni są europejscy rolnicy i spółdzielcy. Podkreśliła, że respektując wszelkie cele i ambicje zapisane w Zielonym Ładzie trzeba pamiętać o finansowym wsparciu sektora rolnego i spółdzielczości. Wspomniała, że w obliczu kryzysu wywołanego przez pandemię musimy zdawać sobie sprawę, że zapewnienie wyżywienia europejczyków jest priorytetowe. Bez inwestycji w precyzyjne rolnictwo, wsparcie inwestycji i młodych rolników cele te nie zostaną osiągnięte, gdyż rolnicy muszą mieć stabilność funkcjonowania jaką daje im Wspólna Polityka Rolna.