Agnieszka Maliszewska, dyrektor PIM, uczestniczyła w kolejnej wideokonferencji przedstawicieli organizacji branżowych z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi

10 kwietnia, 2020 mateusz Comments Off
Wyjątkowe sytuacje wymagają wyjątkowych rozwiązań. Z uwagi na panującą pandemię, dynamicznie zmienia się także sytuacja w rolnictwie. Co zmieniło się w ubiegłym tygodniu? Jak organizacje rolników i przetwórców widzą następne tygodnie? Jakie zagrożenia przed nami?
 
Specjalnie dla Państwa kolejna wideokonferencja pt. “Rolnictwo w czasie kryzysu” organizowana przez Instytut Gospodarki Rolnej.
W rozmowie biorali udział:
Jan Krzysztof Ardanowski – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Agnieszka Maliszewska – Polska Izba Mleka
Szczepan Wójcik – Instytut Gospodarki Rolnej
Jerzy Wierzbicki – Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego
Jacek Zarzecki – Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego
Dariusz Goszczyński – Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza
Witold Choiński – Związek Polskie Mięso
Andrzej Jaworski- Izba Gospodarczo Handlowa Rynku Spożywczego
Andrzej Gantner – Polska Federacja Producentów Żywności
Janusz Rodziewicz- Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP
Daniel Żurek – Polski Związek Hodowców Zwierząt Futerkowych
Wiesław Różański – Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego
Wiktor Szmulewicz – Krajowa Rada Izb Rolniczych
Marian Sikora – Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych
Jesteśmy razem i wspólnie będziemy reagować na wyzwania!