Zapytanie ofertowe 2020/2021 – PIM – Polska Izba Mleka

Zapytanie ofertowe nr 2/07/2021 r. z dn. 19.07.2021 r. dotyczące zapewnienia usługi pełnienia funkcji koordynatora projektu w ramach realizacji zadania pn. „Ja Cię SERniczę”, finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka

Polska Izba Mleka zamieszcza zapytanie ofertowe nr 2/07/2021 r. z dn. 19.07.2021 r. dotyczące zapewnienia usługi pełnienia funkcji koordynatora projektu w ramach realizacji zadania pn.…
Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe nr 1/07/2021 r. z dn. 19.07.2021 r. dotyczące kompleksowej realizacja usługi w roku 2021/2022 - projektu informacyjno-edukacyjnego w ramach zadnia pt. „Ja Cię SERniczę” finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka

Polska Izba Mleka zamieszcza zapytanie ofertowe nr 1/07/2021 r. z dn. 19.07.2021 r. dotyczące kompleksowej realizacja usługi w roku 2021/2022 – projektu informacyjno-edukacyjnego w ramach…
Czytaj więcej

Unieważnienie zapytania ofertowego nr 2/06/2021 r. z dn. 16.06.2021 r. dotyczącego zapewnienia usługi pełnienia funkcji koordynatora projektu w ramach realizacji zadania pn. „Ja Cię SERniczę”, finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka

Informujemy, iż  zapytanie ofertowe nr 2/06/2021 r. z dn. 16.06.2021 r. dotyczące zapewnienia usługi pełnienia funkcji koordynatora projektu w ramach realizacji zadania pn. „Ja Cię…
Czytaj więcej

Unieważnienie zapytania ofertowego nr 1/06/2021 r. z dn. 16.06.2021 r. dotyczącego kompleksowej realizacji usługi w roku 2021 i 2022 - projektu informacyjno-edukacyjnego w ramach zadnia pt. „Ja Cię SERniczę” finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka

Informujemy, iż   zapytanie nr 1/06/2021 r. z dn. 16.06.2021 r. dotyczące kompleksowej realizacji usługi w roku 2021 i 2022 – projektu informacyjno-edukacyjnego w ramach zadnia…
Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe nr 2/06/2021 r. z dn. 16.06.2021 r. dotyczące zapewnienia usługi pełnienia funkcji koordynatora projektu w ramach realizacji zadania pn. „Ja Cię SERniczę”, finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka

Polska Izba Mleka zamieszcza zapytanie ofertowe nr 2/06/2021 r. z dn. 16.06.2021 r. dotyczące zapewnienia usługi pełnienia funkcji koordynatora projektu w ramach realizacji zadania pn.…
Czytaj więcej