Zapytanie ofertowe 2020/2021 – PIM – Polska Izba Mleka

Zapytanie ofertowe nr 3/10/2021 r. z dn. 07.10.2021 r. dotyczące zapewnienia usługi pełnienia funkcji koordynatora projektu w ramach realizacji zadania pn. „Targi i wystawy” finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka.

Polska Izba Mleka zamieszcza zapytanie ofertowe nr 3/10/2021 r. z dn. 07.10.2021 r. dotyczące zapewnienia usługi pełnienia funkcji koordynatora projektu w ramach realizacji zadania pn.…
Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe nr 1/10/2021 r. z dn. 07.10.2021 r. dotyczące kompleksowej realizacja usługi -projektu informacyjno-edukacyjnego w ramach zadnia pt. „Ja Cię SERniczę” finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka

Polska Izba Mleka zamieszcza zapytanie ofertowe nr 1/10/2021 r. z dn. 07.10.2021 r. dotyczące  kompleksowej realizacja usługi -projektu informacyjno-edukacyjnego w ramach zadnia pt. „Ja Cię…
Czytaj więcej

Unieważnienie zapytania ofertowego nr 2/07/2021 r. z dn. 19.07.2021 r. dotyczące zapewnienia usługi pełnienia funkcji koordynatora projektu w ramach realizacji zadania pn. „Ja Cię SERniczę”, finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka

Informujemy, iż  zapytanie ofertowe nr 2/07/2021 r. z dn. 19.07.2021 r. dotyczące zapewnienia usługi pełnienia funkcji koordynatora projektu w ramach realizacji zadania pn. „Ja Cię…
Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe nr 2/07/2021 r. z dn. 19.07.2021 r. dotyczące zapewnienia usługi pełnienia funkcji koordynatora projektu w ramach realizacji zadania pn. „Ja Cię SERniczę”, finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka

Polska Izba Mleka zamieszcza zapytanie ofertowe nr 2/07/2021 r. z dn. 19.07.2021 r. dotyczące zapewnienia usługi pełnienia funkcji koordynatora projektu w ramach realizacji zadania pn.…
Czytaj więcej