30-12-2021

Wyniki - zapytanie ofertowe nr 2/12/2021 r. z dn. 01.12.2021 r. dotyczące zapewnienia usługi pełnienia funkcji koordynatora projektu w ramach realizacji zadania pn. "Ja Cię SERniczę" finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka

Informujemy, iż zapytanie ofertowe 2/12/2021 z dn. 01.12.2021 dotyczące zapewnienia usługi pełnienia funkcji koordynatora projektu w ramach realizacji zadania pn. “Ja Cię SERniczę” finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka zostało rozstrzygnięte.

Polska Izba Mleka dziękuje za przesłane oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

W wyniku postępowania wybrana została oferta Pani Agnieszki Anchimiuk