Walne 2023

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Mleka

Na podstawie § 27 ust. 1 Statutu Polskiej Izby Mleka Zarząd Polskiej Izby Mleka zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 17 maja 2023 r. o godzinie 11.00  w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przy ul. Wspólnej 30, 00-930 Warszawa, sale  nr 49  oraz nr 51 (połączone w jedno pomieszczenie).

Pliki do pobrania:

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Członków PIM

Uchwała ws. ustalenia terminu posiedzenia Walnego Zgromadzenia Członków PIM

Proponowany porządek Walnego Zgromadzenia Polskiej Izby Mleka

Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Członków PIM

Pełnomocnictwo

Sprawozdanie Polskiej Izby Mleka z realizacji projektów sfinansowanych z Funduszu Promocji Mleka w roku 2022

 

W przypadku reprezentacji łącznej wskazanej w KRS proszę pamiętać, aby przedstawiciel firmy uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu, dostarczył załączone pełnomocnictwo. Pełnomocnictwa można udzielić także Kancelarii, Dyrektorowi lub innemu Członkowi Zarządu Izby w sytuacji, kiedy żadna z osób wskazanych w KRS nie będzie mogła uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu.

Wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie osoby uczestniczącej w Walnym Zgromadzeniu drogą mailową na adres izba@izbamleka.pl do dnia 11 maja 2023 r. ze względu na obowiązek podania ostatecznej listy uczestników do Biura Administracyjnego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, którzy będą uprawnieni  do wejścia na salę obrad.