Walne Zgromadzenie 2022

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Mleka

Na podstawie § 27 ust. 1 Statutu Polskiej Izby Mleka Zarząd Polskiej Izby Mleka zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 16 listopada 2022 r. o godzinie 11:00  w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przy ul. Wspólna 30, 00-930, Sala Wzorcownia.

 

Pliki do pobrania:

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Członków PIM

Uchwała Zarządu Polskiej Izby Mleka w sprawie ustalenia terminu posiedzenia Walnego Zgromadzenia Izby

Proponowany porządek Walnego Zgromadzenia Polskiej Izby Mleka

Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Członków PIM

Pełnomocnictwo

W przypadku reprezentacji łącznej wskazanej w KRS proszę pamiętać, aby przedstawiciel firmy uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu, dostarczył załączone pełnomocnictwo. Pełnomocnictwa można udzielić także Kancelarii, Dyrektorowi lub innemu Członkowi Zarządu Izby w sytuacji, kiedy żadna z osób wskazanych w KRS nie będzie mogła uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu.

Wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie osoby uczestniczącej w Walnym Zgromadzeniu drogą mailową na adres izba@izbamleka.pl do dnia 7 listopada 2022 r. ze względu na obowiązek podania ostatecznej listy uczestników do Biura Administracyjnego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które będą uprawnione do wejścia na salę obrad.

 

 

 

 

 

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Mleka

Na podstawie § 27 ust. 1 Statutu Polskiej Izby Mleka Zarząd Polskiej Izby Mleka zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 12 kwietnia 2022 r. o godzinie 10.00. Walne Zgromadzenie odbędzie się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej – platformy MS Teams (z możliwością rejestracji obrad).

 

Pliki do pobrania:

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Mleka

Uchwała Zarządu Polskiej Izby Mleka w sprawie ustalenia terminu posiedzenia Walnego Zgromadzenia Izby

Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków Polskiej Izby Mleka w Białymstoku w dniu 12 kwietnia 2022 r. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Regulamin określający zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków Polskiej Izby Mleka w Białymstoku w dniu 12 kwietnia 2022 r. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Załącznik nr 1 do regulaminu Oświadczenie

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia
Polskiej Izby Mleka

Projekty uchwał

Pełnomocnictwo