Walne Zgromadzenie 2022

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Mleka

Na podstawie § 27 ust. 1 Statutu Polskiej Izby Mleka Zarząd Polskiej Izby Mleka zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 12 kwietnia 2022 r. o godzinie 10.00. Walne Zgromadzenie odbędzie się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej – platformy MS Teams (z możliwością rejestracji obrad).

 

Pliki do pobrania:

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Mleka

Uchwała Zarządu Polskiej Izby Mleka w sprawie ustalenia terminu posiedzenia Walnego Zgromadzenia Izby

Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków Polskiej Izby Mleka w Białymstoku w dniu 12 kwietnia 2022 r. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Regulamin określający zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków Polskiej Izby Mleka w Białymstoku w dniu 12 kwietnia 2022 r. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Załącznik nr 1 do regulaminu Oświadczenie

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia
Polskiej Izby Mleka

Projekty uchwał

Pełnomocnictwo