Walne Zgromadzenie 2021

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Mleka

Na podstawie § 27 ust. 1 Statutu Polskiej Izby Mleka Zarząd Polskiej Izby Mleka zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 25 maja 2021 r. o godzinie 10.00.  Z uwagi na ograniczenia spowodowane epidemią SARS CoV-2, Walne Zgromadzenie odbędzie się  przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej – platformy MS Teams (z możliwością rejestracji obrad). 

Pliki do pobrania:

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Mleka

Uchwała Zarządu Polskiej Izby Mleka w sprawie ustalenia terminu posiedzenia Walnego Zgromadzenia Izby

Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków Polskiej Izby Mleka w Białymstoku w dniu 25 maja 2021 r. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Regulamin określający zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków Polskiej Izby Mleka w Białymstoku w dniu 25 maja 2021 r. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Załącznik nr 1 do regulaminu Oświadczenie

Porządek Walnego Zgromadzenia Polskiej Izby Mleka

Projekty uchwał

Pełnomocnictwo

Firmy zainteresowane udzieleniem pełnomocnictwa do reprezentowania i występowania w jej imieniu Kancelarii Adwokackiej lub Dyrektor Polskiej Izby Mleka proszone są o kontakt telefoniczny +48 85 674 73 29.