Ranking 2019

Nieprzerwanie już po raz trzynasty zapraszamy spółdzielnie mleczarskie oraz firmy zajmujące się przetwórstwem mleka do udziały w Rankingu Spółdzielni Mleczarskich.

Jego celem jest wyłonienie najbardziej dynamicznie rozwijających się podmiotów sektora mleczarskiego oraz laureatów kategorii specjalnych.

Wyłonienie laureatów będzie miało miejsce na uroczystej Gali podczas
17 Międzynarodowego Forum Mleczarskiego.

Pobierz ankietę

Projekt finansowany z Funduszu Promocji Mleka.

Partner kategorii specjalnej