Przystąpienie do Polskiej Izby Mleka

Przystąpienie do Izby

Członkiem Polskiej Izby Mleka może być podmiot gospodarczy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie i na rzecz mleczarstwa, a w szczególności:
– spółdzielnie i zakłady przetwarzające mleko i jego produkty,
– spółki i przedsiębiorstwa sprzedające technologie i urządzenia dla zakładów i spółdzielni mleczarskich,
– inne przedsiębiorstwa sprzedające usługi i produkty na rzecz branży mleczarskiej.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do Polskiej Izby Mleka prosimy o wypełnienie załączonej deklaracji i przesłanie jej faxem na numer: 85 874 43 88