Produkty mleczne na cele paszowe – GACC opublikował listę przedsiębiorców

8 lutego, 2021 mateusz Comments Off

Produkty mleczne na cele paszowe – GACC opublikował listę przedsiębiorców

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda oraz Minister Chińskiej Republiki Ludowej Ni Yuefeng podpisali dn. 5 lutego br. porozumienie określające warunki eksportu do ChRL kolejnych grup polskich produktów: mąki oraz produktów mlecznych z przeznaczeniem na pasze.

Efektem tego porozumienia jest publikacja przez Generalną Administrację Celną ChRL listy 11 przedsiębiorstw uprawnionych do eksportu produktów mlecznych na cele paszowe.

Osiągnięte porozumienie w tej kwestii było długo oczekiwane przez polskich producentów branży mleczarskiej. Polska Izba Mleka była stroną czynnie wspierającą i zaangażowaną w procedurę otwierania rynku chińskiego na ten asortyment produktów mlecznych.

Zakończeniem procedury będzie zatwierdzenie świadectwa, co powinno nastąpić dość szybko i  rynek chiński dla  polskich produktów mlecznych na cele paszowe można będzie uznać za otwarty.

Lista przedsiębiorców znajduje się pod adresem pod adresem:

境外饲用陆生动物蛋白及油脂注册生产加工企业名单 (customs.gov.cn)