O izbie

Polska Izba Mleka

Polska Izba Mleka działa od kwietnia 2008 roku. Jest największą w Polsce organizacją branży mleczarskiej, utworzoną z inicjatywy spółdzielni i zakładów mleczarskich oraz firm współpracujących z mleczarstwem.

Zrzesza największych w Polsce producentów i przetwórców mleka jest również strategicznym partnerem krajowych i unijnych instytucji i agend rządowych działających na rzecz rozwoju mleczarstwa.

Głównym celem organizacji jest działanie na rzecz rozwoju polskiego mleczarstwa, w tym także poza granicami kraju. Jednym z głównych zadań jest pomoc w zakresie pozyskiwania nowych kontaktów handlowych z odbiorcami polskich przetworów mleczarskich na całym świecie. Ogromny akcent pracy kładziony jest na promocję polskich wyrobów mleczarskich. Wykorzystując wiedzę, doświadczenie i potencjał swoich członków Organizacja pełni rolę krajowego centrum kompetencji polskiego przemysłu mleczarskiego.

Poprzez dostarczanie swoim członkom informacji, wymianę poglądów, analizowanie zachodzących zmian w mleczarstwie na arenie krajowej i światowej, Polska Izba Mleka wpływa na kształt polskiego mleczarstwa. Polska Izba Mleka to różnorodność działań. Kładzie nacisk na bieżące trendy i wyzwania w mleczarstwie w kontekście szybko zmieniającego się sektora w Polsce i na  świecie. Możliwe to jest dzięki stałemu monitorowaniu rynku i bezpośredniej współpracy ze strukturami krajowymi i unijnymi kreującymi politykę rolną.

Polska Izba Mleka to stałe i wiarygodne źródło informacji oraz wiedzy naukowej i technicznej w zakresie tematyki odnoszącej się do mleczarstwa. Działania, jakie podejmowane są na rzecz polskiego mleczarstwa są bardzo szerokie. Skupione są m.in. na intensywnych działaniach lobbingowych oraz innych formach aktywności służących rozwojowi i podnoszeniu konkurencyjności polskiego mleczarstwa.