Organizacja rynku mleka


Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) NR 142/2013 dot. danych organu wydającego świadectwa – wywóz przetworów mlecznych w Nowej Zelandii

Szanowni Państwo, do Państwa wiadomości załączamy Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) Nr 142/2013 zmieniające Rozporządzenie (WE) nr 2535/2001 w odniesieniu do danych dotyczących organu wydającego  świadectwa przy wywozie przetworów mlecznych w Nowej Zelandii.
Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) Nr 142_2013