Na podstawie §27 ust.1 Statutu Polskiej Izby Mleka Zarząd Polskiej Izby Mleka zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które obędzie się dnia 09.06.2014 r.

 

Zaproszenie

Uchwała Zarządu Polskiej Izby Mleka

Porządek Obrad

Projekt Uchwały nr 1

Projekt Uchwały nr 2

Projekt Uchwały nr 3

Projekt Uchwały nr 4

Projekt Uchwały nr 5

Pełnomocnictwo