Zapytanie ofertowe 2020/2021 – PIM – Polska Izba Mleka

Zapytanie ofertowe nr 7/01/2021 r. z dn. 14.01.2021 r. dotyczące zapewnienia usługi pełnienia funkcji koordynatora projektu edukacyjno-informacyjnego w ramach realizacji zadania pn. „Dzieciaki Mleczaki”, finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka

Polska Izba Mleka zamieszcza zapytanie ofertowe nr 7/01/2021 r. z dn. 14.01.2021 r. dotyczące zapewnienia usługi pełnienia funkcji koordynatora projektu edukacyjno-informacyjnego w ramach realizacji zadania…
Czytaj więcej