Zapytanie ofertowe 2020/2021 – PIM – Polska Izba Mleka

Unieważnienie zapytania ofertowego nr 1/02/2021 r. z dn. 18.02.2021 r. dotyczące zapewnienia usługi pełnienia funkcji koordynatora projektu w ramach realizacji zadania pn. „Targi i wystawy” finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka

Informujemy, iż  zapytanie ofertowe nr 1/02/2021 r. z dn. 18.02.2021 r. dotyczące zapewnienia usługi pełnienia funkcji koordynatora projektu w ramach realizacji zadania pn. „Targi i…
Czytaj więcej

Wyniki - zapytania ofertowego nr 3/02/2021 r. z dn. 22.02.2021 r. dotyczącego prowadzenia serwisu internetowego w roku 2021 w ramach zadania edukacyjno-informacyjnego pn. „Dzieciaki mleczaki”, finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka

Informujemy, iż zapytanie ofertowe ofertowego nr 3/02/2021 r. z dn. 22.02.2021 r. dotyczące prowadzenia serwisu internetowego w roku 2021 w ramach zadania edukacyjno-informacyjnego pn. „Dzieciaki…
Czytaj więcej

Unieważnienie zapytanie ofertowego nr 2/01/2021 r. z dn. 14.01.2021 r. dotyczące realizacji działań reklamowych w roku 2021 w ramach zadania edukacyjno-informacyjnego pn. „Dzieciaki mleczaki”, finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka.

Informujemy, iż  zapytanie nr 2/01/2021 r. z dn. 14.01.2021 r. dotyczące realizacji działań reklamowych w roku 2021 w ramach zadania edukacyjno-informacyjnego pn. „Dzieciaki mleczaki”, finansowanego…
Czytaj więcej