Witamy na stronie internetowej Organizacji Samorządu Mleczarskiego

Witamy na stronie Polskiej Izby Mleka, organizacji samorządu gospodarczego, utworzonej z inicjatywy środowiska mleczarskiego – spółdzielni i zakładów mleczarskich oraz firm współpracujących z mleczarstwem. Głównym celem PIM jest działanie na rzecz polskiego mleczarstwa głównie w zakresie ustawodawstwa, promocji oraz działań lobbingowych. Izba powstała i działa w oparciu o Ustawę z dnia 30 maja 1989 roku o izbach gospodarczych i zasięgiem działania obejmie całą Polskę (podmioty gospodarcze wchodzące w skład PIM zarejestrowane są na obszarze RP) oraz Unię Europejską (działania lobbingowe i promocja polskiego mleczarstwa). Ideą Polskiej Izby Mleka jest szeroko pojęta współpraca z organami rządowymi zarówno na poziomie krajowym, jak też Unii Europejskiej. Szczegółowy zakres działań PIM znajduje się w zakładce: O Izbie/ Obszary działalności Izby.