Już w tym roku odbędzie się kolejna, XI edycja Rankingu Spółdzielni Mleczarskich. Do Rankingu mogą zgłaszać się Spółdzielnie Mleczarskie oraz firmy prywatne zajmujące się przetwórstwem mleka z całej Polski, a oceny rankingowej dokonają wybitni eksperci wyłonieni przez Organizatora przedsięwzięcia – Polską Izbę Mleka.Uroczyste rozstrzygnięcie, ogłoszenie wyników i laureatów Rankingu będzie miało miejsce podczas największej zarówno w Polsce, jak i Europie Środkowo-Wschodniej konferencji – XV Forum Spółdzielczości Mleczarskiej, a dokładniej w trakcie Gali Rozdania Nagród.

UDZIAŁ W RANKINGU JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY!
Aby wziąć udział w XI edycji Rankingu należy POBRAĆ i WYPEŁNIĆ krótką ankietę, a następnie odesłać skan ankiety na adres e-mailowy: doradztwo@izbamleka.pl lub oryginał pocztą tradycyjną na adres:
Polska Izba Mleka
ul. Adama Mickiewicza 7/23
15-213 Białystok
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU