IX RANKING SPÓŁDZIELNI MLECZARSKICH

Ranking liderów sektora mleczarskiego.

Zaproszenie

Do udziału zachęcamy:

spółdzielnie mleczarskie

oraz

firm prywatne zajmujące się przetwórstwem mleka

Laureatów IX Rankingu Spółdzielni Mleczarskich wyłoni Kapituła, niezależne grono najwyższej klasy ekspertów
i niekwestionowanych znawców sektora i rynku mleczarskiego.

FORMULARZE DO POBRANIA

IX RANKING SPÓŁDZIELNI MLECZARSKICH

ANKIETA RANKINGOWA – sfinansowane z Funduszu Promocji Mleka

Kategorie specjalne:

MLECZARSKIE WYDARZENIE ROKU
MLECZARSKA INNOWACJA ROKU
MLECZARSKIE DZIAŁANIE NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA
MLECZARSKI LIDER EKSPANSJI

REGULAMIN RANKINGU

REGULAMIN RANKINGU

 

Wypełnione formularze należy przesyłać w wersji elektronicznej na adres: doradztwo@izbamleka.pl lub w wersji papierowej na adres:

Polska Izba Mleka, ul. Mickiewicza 7/23, 15-213 Białystok

Termin nadsyłania ankiet upływa 30 czerwca 2015 r.

Udział w IX Rankingu Spółdzielni Mleczarskich to:

- potwierdzenie skuteczności realizowanych działań oraz prowadzonej polityki i strategii mleczarni,
- uzyskanie wywróżenia w specjalnych kategoriach,
- zapewnienie, iż podejmowane kroki i realizowane inwestycje są dostrzegane i cenione

Udział w rankingu jest bezpłatny.

Organizatorzy zobowiązują się do zachowania poufności udostępnionych danych, które będą wykorzystywane jedynie w celu sporządzenia rankingu i wyłonienia laureatów. Udostępnione dane nie będą wykorzystywane w celach marketingowych.

 

 

 

 

 

Organizatorzy:                                                                                                                   Partnerzy:

pim_do prac_200LOGO FSM z R    CMYK 72DPICA logo 2