x-default

UDZIAŁ W RANKINGU JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY!
W związku z dużym zainteresowaniem, Polska Izba Mleka przedłuża termin zgłaszania się firm mleczarskich do X Rankingu Spółdzielni Mleczarskich do 19 sierpnia br.  Zgłoszenia mogą przesyłać zarówno spółdzielnie mleczarskie jak i firmy prywatne, zajmujące się przetwórstwem mleka. Aby wziąć udział w jubileuszowej edycji Rankingu należy POBRAĆ i WYPEŁNIĆ krótką ankietę, a następnie odesłać skan ankiety na adres e-mailowy: doradztwo@izbamleka.pl lub originał pocztą tradycyjną na adres:
Polska Izba Mleka
ul. Adama Mickiewicza 7/23
15-213 Białystok

REGULAMIN RANKINGU