Niniejsza zakładka została stworzona w odpowiedzi na oczekiwania Członków Polskiej Izby Mleka w celu ułatwienia wyszukiwania aktualnych aktów prawnych oraz skutecznego informowania branży mleczarskiej o bieżących i projektowanych zmianach.

W tym celu ustawy, rozporządzenia (dodatkowo też wszystkie zmiany pojawiające się po ogłoszeniu ostatnich tekstów jednolitych umieszczanych ustaw i rozporządzeń) i inne obowiązujące akty prawne unijne i krajowe, uporządkowaliśmy w bloki tematyczne:

- Znakowanie ogólne
- Dodatki do żywności
- Wartość odżywcza
- Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne
- Towary paczkowane
- Organizacja rynku mleka i przetworów mlecznych
- Bezpieczeństwo i badania
- Codex alimentarius

Dodatkowo, w podzakładce „Bieżące” , zamieszczamy aktualne informacje z dziedziny prawa żywnościowego z kraju i UE: aktualnie konsultowane akty prawne, informacje o wejściu w życie/zatwierdzeniu projektów przepisów, planowane zmiany itp.

Pozostajemy otwarci na Państwa uwagi i propozycje usprawnień, które powinniśmy wprowadzić, aby zakładka „Prawo Żywnościowe” była jeszcze bardziej przejrzysta i użyteczna.