2-08-2019
Posiedzenie Zarządu PIM

Posiedzenie Zarządu PIM

W dniu 30 lipca 2019 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu PIM, na którym omawiano bieżącą działalność Izby i podjęto jednogłośnie uchwały m.in. w sprawie wysokości opłaty marketingowej za udział w targach SIAL Paris na 2020r. i targach ANUFOOD Shenzhen 2020r.

Ponadto przyjęto propozycje zadań do planu finansowego FPM na 2020 r. oraz zmianę wysokości opłat cennika Standardu Certyfikacji Systemów Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwa Żywności Polskiej Izby Mleka.