Na podstawie §27 ust.1 Statutu Polskiej Izby Mleka Zarząd Polskiej Izby Mleka zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które obędzie się dnia 17.06.2015 r. w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 66 (Centralna Biblioteka Rolnicza) o godz. 11.00.

Zaproszenie

Uchwała Zarządu Polskiej Izby Mleka

Porządek_obrad

Projekt Uchwały nr 1

Projekt Uchwały nr 2

Projekt Uchwały nr 3

Projekt Uchwały nr 4

Projekt Uchwały nr 5

Pełnomocnictwo

Firmy zainteresowane udzieleniem pełnomocnictwa do reprezentowania i występowania w jej imieniu Kancelarii Adwokackiej lub Dyrektor Polskiej Izby Mleka proszone są o kontakt.