Aktualności

Aktualności

Kolejna wideokonferencji online przedstawicieli organizacji branżowych z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zapraszamy do obejrzenia kolejnej wideokonferencji online przedstawicieli organizacji branżowych z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Janem Krzysztofem Ardanowskim. Rozmowa dotyczy obecnej sytuacji w polskim rolnictwie. Jesteśmy razem i wspólnie będziemy reagować na wyzwania. W rozmowie biorą udział: 🔹 minister Jan Krzysztof Ardanowski (MRiRW) 🔹 Agnieszka Maliszewska (Polska Izba Mleka) 🔹 Jerzy Wierzbicki (PZPBM) 🔹 Jacek Zarzecki (PZHiPBM) 🔹 Dariusz
Czytaj dalej
Odpowiedź MRiRW na pismo dot. zakwalifikowania zakładów przetwórstwa mleka do infrastruktury krytycznej

Odpowiedź MRiRW na pismo dot. zakwalifikowania zakładów przetwórstwa mleka do infrastruktury krytycznej

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi odpowiedziało na pismo dot. zakwalifikowania zakładów przetwórstwa mleka do infrastruktury krytycznej (IK), informując, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi skierowało prośbę do Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (RCB) o rozważenie możliwości zmiany kryteriów, w oparciu o które wyłaniane są elementy infrastruktury krytycznej, tak aby zakłady mleczarskie mogłyby zostać zakwalifikowane do IK, a
Czytaj dalej
Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemi

Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemi

Zachęcamy do zapoznania się z Rozporządzeniem Rady Ministrów zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemi. Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemi
Czytaj dalej

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Zachęcamy do zapoznania się z ustawą o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw oraz z tarczą antykryzysową. Ustawa COVID z 31.02.2020 Tarcza antykryzysowa
Czytaj dalej
Pismo GIS do Ministra Zdrowia ws. rozważenie możliwości elastycznego podejścia do zakładów dot. zakładów produkcyjnych sektora spożywczego

Pismo GIS do Ministra Zdrowia ws. rozważenie możliwości elastycznego podejścia do zakładów dot. zakładów produkcyjnych sektora spożywczego

Główny Inspektor Sanitarny wystosował pismo do Ministra Zdrowia, Pana Łukasza Szumowskiego w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, które wprowadziło m.in. obowiązek utrzymania co najmniej 1,5-metrowej odległości między poszczególnymi stanowiskami pracy oraz  zwraca się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości elastycznego podejścia do ww. obowiązku
Czytaj dalej

Zmiany warunków wjazdu towarów rolno-spożywczych na terytorium Rosji w związku z COVID-19

Do Biura Polskiej Izby Mleka wpłynęła informacja,którą otrzymała Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności Komisji Europejskiej (DG SANTE) od Rosselkhoznadzoru (służb weterynaryjnych i fitosanitarnych) Federacji Rosyjskiej w sprawie wprowadzenia zmian warunków wjazdu towarów rolno-spożywczych na terytorium Rosji w związku z COVID-19   FEDERAL SERVICE FOR VETERINAR AND PHYTOSANITARY SURVEILLANCE EN FEDERAL SERVICE FOR VETERINAR
Czytaj dalej

Przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym

Przedsiębiorstwa stoją przed szczególnymi wyzwaniami z powodu kryzysu wywołanego koronawirusem COVID-19, jednak mogą odegrać kluczową rolę w przezwyciężeniu skutków takiego kryzysu. Wyjątkowe okoliczności obecnego czasu i związane z nim wyzwania mogą powodować potrzebę współpracy firm w celu przezwyciężenia kryzysu z jak największą korzyścią dla konsumentów. Obejmowałoby to na przykład współpracę w celu zapewnienia dostaw i
Czytaj dalej