- Izba Mleka :: Organizacja Samorządu Mleczarskiego - http://izbamleka.pl -

Konsultacje Komisji Europejskiej – Rola euro w międzynarodowym handlu towarami rolno-spożywczymi

Posted By PIM On 27 lutego 2019 @ 12:53 In Aktualności | Comments Disabled

Podczas posiedzenia Komitetu ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych w lutym 2019 r. Komisja Europejska przypomniała, że w dniu 5 grudnia 2018 r. opublikowała Komunikat nt. wzmocnienia międzynarodowej roli euro, zapowiedziany przez Przewodniczącego Junckera we wrześniu 2018 r.:

https://ec.europa.eu/info/files/communication-towards-stronger-international-role-euro_en [1]

Komunikat został przyjęty podczas szczytu państw strefy euro w dniu 14 grudnia 2018 r. W komunikacie Komisja wskazuje m.in [2]., że waluta euro została wprowadzona przed 20 laty, jest drugą co do ważności walutą międzynarodową, obejmuje ok. 20% międzynarodowych rezerw, w euro zawieranych jest ok. 36% transakcji międzynarodowych. Niemniej, obecność euro zmniejszyła się względem sytuacji sprzed kryzysu finansowego w 2009 r. Zdaniem Komisji, wzmocnienie euro będzie z korzyścią dla przedsiębiorców, rolników i mieszkańców poprzez obniżkę kosztów i zmniejszenie ryzyka związanego z wahaniami kursowymi oraz poprawę dostępu do źródeł finansowania. Inicjatywy ukierunkowane na wzmocnienie euro dotyczą przede wszystkim unii gospodarczej, walutowej i bankowej. Szersze stosowanie euro umożliwi europejskim przedsiębiorcom, zdaniem Komisji, bardziej autonomiczne działanie oraz pozyskiwanie finansowania przy ograniczonej ekspozycji na działania prawne podejmowane przez jurysdykcje państw trzecich. Komisja w komunikacie szczególną uwagę zwraca na promowanie posługiwania się euro w szerszym zakresie w sektorach strategicznych: energii, surowców, towarów rolno-spożywczych oraz w sektorze transportu.

Komisja rozpoczęła ukierunkowane konsultacje z zainteresowanymi stronami z różnych sektorów, których wyniki ogłosi latem 2019 r. Konsultacje nt. Roli euro w międzynarodowym handlu towarami rolno-spożywczymi, które potrwają do dnia 22 marca 2019 r., mają na celu określenie sposobów zwiększenia wymiany handlowej w euro. Ankieta została udostępniona na stronie internetowej Komisji:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Euro_international_agri_trade_survey2019 [3]

Podczas posiedzenia Komitetu Komisja zwróciła się do państw członkowskich z prośbą o zaangażowanie zainteresowanych stron, w szczególności handlowców, w wypełnienie ankiety.


Article printed from Izba Mleka :: Organizacja Samorządu Mleczarskiego: http://izbamleka.pl

URL to article: http://izbamleka.pl/2019/02/27/konsultacje-komisji-europejskiej-rola-euro-w-miedzynarodowym-handlu-towarami-rolno-spozywczymi/

URLs in this post:

[1] https://ec.europa.eu/info/files/communication-towards-stronger-international-role-euro_en: https://ec.europa.eu/info/files/communication-towards-stronger-international-role-euro_en

[2] m.in: http://m.in

[3] https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Euro_international_agri_trade_survey2019: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Euro_international_agri_trade_survey2019

© 2011 Izba Mleka :: Organizacja Samorządu Mleczarskiego.