- Izba Mleka :: Organizacja Samorządu Mleczarskiego - http://izbamleka.pl -

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zamieszczanych w rejestrze zwierząt

Posted By PIM On 9 lipca 2018 @ 12:33 In Aktualności,Doradztwo | Comments Disabled

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zamieszczanych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych.

 

Projekt ten został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji (link poniżej):

http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//509/12313452/12519861/12519862/dokument348363.pdf [1]

 

Projekt tego aktu prawnego stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 8 ust. 4 ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. Obowiązek prowadzenia komputerowych baz danych, w których gromadzone są dane dot. posiadaczy zwierząt gospodarskich, gospodarstw utrzymujących te zwierzęta, jak również zwierząt z gatunków bydło, owce, kozy i świenie został nałożony na państwa członkowskie przepisami UE.

 

Ewentualne uwagi/komentarze do ww. projektu rozporządzenia należy przesyłać do 27 lipca 2018 r. na adres: doradztwo@izbamleka.pl [2]


Article printed from Izba Mleka :: Organizacja Samorządu Mleczarskiego: http://izbamleka.pl

URL to article: http://izbamleka.pl/2018/07/09/projekt-rozporzadzenia-ministra-rolnictwa-i-rozwoju-wsi-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-szczegolowego-zakresu-danych-zamieszczanych-w-rejestrze-zwierzat/

URLs in this post:

[1] http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//509/12313452/12519861/12519862/dokument348363.pdf: http://legislacja.rcl.gov.pl/docs/509/12313452/12519861/12519862/dokument348363.pdf

[2] doradztwo@izbamleka.pl: mailto:doradztwo@izbamleka.pl

© 2011 Izba Mleka :: Organizacja Samorządu Mleczarskiego.